JONGEREN LEREN KIEZEN

Het Jongeren Expertise Punt is graag in gesprek over actuele thema's en het maken van keuzes. Er zijn veel invloeden die het jongeren lastig maken om het juiste te kiezen. Als we samen de informatie ordenen, leren jongeren om gezondere keuzes te maken.

Het Jongeren Expertise Punt heeft kennis en vaardigheden waarmee het ondersteuning biedt aan jongeren, hun ouders en hun omgeving. Het ondersteunt gemeentes, stichtingen, kerken en jongerenverenigingen bij het opzetten, uitvoeren en adviseren van preventief jongerenwerk. Als jongerenwerker wil ik jongeren ondersteunen en zichtbare en onzichtbare risico’s bij jongeren signaleren. Het gaat hierbij om bewustwording te creëren onder jongeren en waar nodig (vroeg) interventie uit te voeren.

Het centreren van de kennis en vaardigheden geeft ruimte aan kennisoverdracht van actuele thema’s onder jongeren en de risico’s hiervan, zoals zelfbeeld, zicht op eigen handelen (gedrag), media, gamen, verslavingen, seksualiteit en het weerbaar zijn.

JONGEREN

De term ‘jongeren’ is een breed begrip. Daarom praten we vaak over pre-tieners, tieners, jongeren en jongvolwassenen. Het gebruik van deze woorden maken de doelgroep neutraal. We willen met alles wat we doen, de tieners en jongeren in hun kracht zetten. Bij alles wat we maken, ontwikkelen en vormgeven willen we de kracht en kwaliteit van de tieners gebruiken.

ROBERT PRUIS

Ik ben geboren en getogen in Elburg, getrouwd met Jennifer en we hebben een dochter en een zoon, Noralie en Janoah. We willen als gezin klaarstaan voor anderen en hopen dat mensen zich bij ons thuis voelen. Onze kinderen zijn opgegroeid met tieners doordat we al snel onze eigen jongerenontmoetingsplek @Robert's hebben opgericht, in samenwerking met Jong Veluwe. Daarnaast ben ik jongerenwerker op diverse scholen vanuit Terwille Verslavingszorg. De drie kernwaardes vanwaaruit ik werk zijn: creativiteit, betrouwbaarheid en vrijheid. Bij alles wat ik met de jongeren doe, streef ik deze drie kernwaardes na. Dit geeft ons de juiste voorwaarde om samen met de tieners tot een succes te komen.

CREATIVITEIT

Jongeren bruisen van de creatieve ideeën. Het is leuk om jongeren daarin te activeren en te stimuleren. Op die manier kun je jongeren op de meest creatieve plekken inzetten.

BETROUWBAARHEID

Als jongerenwerker vind ik het belangrijk dat jongeren vanuit hun eigen keuzes leren om betrouwbaar te zijn voor zichzelf en daardoor betrouwbaar voor anderen. Ze hierbij de juiste informatie en aandacht geven is belangrijk.

VRIJHEID

Jongeren zijn volwassenen in wording. Een pre bij deze ontwikkeling is vrijheid. Het is prettig dat we voor de jongeren een veilig omgeving kunnen creëren, waarin ze mogen leren en zichzelf mogen zijn.

SAMENWERKEN

Het Jongeren Expertise Punt wil graag verbindend werken. Daarvoor hebben we een samenwerking met Jong Veluwe en met Terwille Verslavingszorg.

JONG VELUWE

Jong Veluwe wil jongeren ondersteunen om incidentele of structurele activiteiten op de Veluwe te organiseren om de sociale cohesie te bevorderen.

 
TERWILLE VERSLAVINGSZORG

“Ieder mens is bestemd om vrij te zijn.”
Terwille biedt hulp aan mensen die te maken hebben met verslaving en/of prostitutie. Samen gaan we onderweg naar een nieuw perspectief.