Jongerenontmoetingsplek @Robert's

Jongerenontmoetingsplek @Robert's is een plek waar het leuk is om te zijn en waar je jouw steentje kunt bijdrage aan de maatschappij.

De @Robert's Podcast

Wij willen jou inspireren met onze podcast! Met verschillende thema's nemen we een kijkje in het brein van anderen.

Korte speelfilm

Dan moet je wat voor me doen

Deze korte, ontroerende en grappige film is bedoeld om op middelbare scholen het gesprek aan te gaan over wat je kunt doen als je seksuele beelden toegestuurd krijgt die je klasgenoot beschadigen.

Preventielessen over gezonde keuzes maken

In samenwerking met Terwille Verslavingszorg bieden we op scholen het preventieprogramma reLEGS aan. Door dit programma raak je meer in balans en kun je gezonde keuzes maken. En gezonde keuzes zorgen voor een gezonde generatie.

HET NIEUWE BOEK VAN ROBERT PRUIS

NAAKTE KEUZES

Over verwachtingen tussen jongens en meiden, vriendschap en seksualiteit.

"Ik vind het een heel leuk boek omdat ik mijzelf erin herken en op dezelfde manier denk."
Hannah - 15 jaar

KOOP NU
CITY HOST

Wij willen jou inspireren met onze podcast! Met verschillende thema's nemen we een kijkje in het brein van anderen.

Onderzoek naar jongerenwerk

De gemeente Apeldoorn heeft Jong Veluwe gevraagd een veldonderzoek te doen naar de behoefte van jongeren in de dorpskern Uddel. Het gaat hierbij om het horen van jongeren en om een netwerk te creëren onder jongeren. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de problematiek die zich afspeelt in de dorpskern.

Live Shows

De Grote @Robert's Show! 48 uur lang hebben we samen met de tieners veel mensen blij mogen maken met een wens die ze konden inzenden. We hebben verslag gedaan van alle jongeren die iets in de maatschappij deden voor de Maatschappelijke Diensttijd vanuit het project Jong en Meer (licht).

De Oranje City Escape

Willem van Oranje reisde vele steden af. Zo kwam het dat hij ook onze stad bezocht. Tijdens zijn reizen heerste er een ernstige ziekte in het land. Om zichzelf te beschermen, hield hij de slaapplek van zijn verblijf angstvallig geheim. Jullie kunnen hem nu vinden met familie of vrienden binnen de stadsmuren van Elburg!

Boekpresentatie

Met deze interactieve boekpresentatie vertelt Robert niet alleen wat over zijn boek, maar wil hij ook jongeren aan het nadenken zetten over het thema van het boek en welke impact dit heeft op het leven van jongeren.

Boekpresentatie voor jongens

Robert geeft speciaal voor jongens een boekpresentatie met een preventief karakter. We laten jongens nadenken over hun maatschappelijke rol. We gaan het hebben over het maken van keuzes en over hoe je keuzes bijdragen aan wederzijds respect.

Documentaire

In samenwerking met Jong Veluwe heeft het Jongeren Expertise Punt, samen met de tieners van @Robert's, een documentaire voor de gemeente Elburg gemaakt.

Kook- en bakboek

Robert heeft met de tieners een kook- en bakboek gemaakt om tieners te verbinden met andere doelgroepen, zoals mensen uit verschillende culturen en ondernemers uit het bedrijfsleven.