ONDERZOEK NAAR PASSEND JONGERENWERK

De gemeente Apeldoorn heeft Jong Veluwe gevraagd een veldonderzoek te doen naar de behoefte van jongeren in de dorpskern Uddel. Het ging hierbij om het horen van jongeren en om een netwerk te creëren onder jongeren. Het onderzoek werd verricht naar aanleiding van de problematiek die zich afspeelt in de dorpskern. Het Jongeren Expertise Punt heeft in een halfjaar gekeken naar de verschillende groepen binnen dorpskern Uddel om, vanuit de behoefte van de jongeren, te kijken hoe jongeren (met begrip en respect) meer in contact kunnen komen met diverse groepen onderling, met ouders en met de gemeente Apeldoorn. Er is gekeken naar de verbinding, zodat er op langere termijn gedragsverandering kan ontstaan op de gebieden van alcohol, drugs, criminaliteit en seksualiteit. De analyse is gemaakt als startpunt voor het plan om het jongerenwerk (verder) in te vullen.

ONDERZOEK LEZEN? KIJK HIERONDER HOE JE VERBINDING MAAKT